De warmelucht - tegelkachel

Een warmelucht - tegelkachel is niets anders dan een gietijzeren brander met wat tegels eromheen. Het enige wat ze nog een beetje met de echte massieve tegelkachels verbindt is het uitzicht. Omdat massieve tegelkachels erg traag opwarmen liggen ze de laatste decennia niet goed meer in de markt, waarop de tegelkachel - industrie de warmelucht - tegelkachel ontwikkelde. En die moest er precies hetzelfde uitzien als de massieve tegelkachel en wordt in landen zoals Duitsland en Oostenrijk vooral uit nostalgie gekocht.

Warmelucht - tegelkachels geven nog wel wat stralingswarmte af en dat is een leuk gevoel en niet meteen slecht voor de weerstand tegen virussen en bakteriën. Maar dit betreft slechts 15 tot 30 % van de warmteafgifte en geldt evenzeer voor metalen houtkachels, inbouwhaarden en open haarden. Voor de stralingswarmte moet je zo'n tegelkachel dus niet kopen.

Het is absoluut misleidend te stellen dat een warmelucht - tegelkachel een binnenhuisklimaat zou scheppen dat de slijmvliezen minder irriteert of toe zou laten dieper te ademenen. Het dieper ademen bij echte stralingswarmtetoestellen is een gevolg van een lagere luchttemperatuur, die bij een warmelucht - tegelkachel niet lager ligt dan bij een doorsnee radiator van de centrale verwarming. Een warmelucht - tegelkachel is bovendien vele malen schadelijker voor de slijmvliezen dan een radiator van een centrale verwarming omdat ingezogen lucht en stof in kontakt komen met de gietijzeren oppervlakken van de binnenkachel, die zeer hoge temperaturen vertonen. Daarbij onstaat stofschroei die de irriterende werking van stof sterk verhoogt, waarna het opnieuw in de kamerlucht terecht komt. De pH of zuurtegraad van de lucht kan daarbij sterk stijgen, wat dus betekent dat de lucht alkalischer wordt. Dit gebeurt vooral door omzetting van stikstofhoudende eiwitten in stof tot ammoniak.

De warmelucht - tegelkachel verraadt zichzelf niet alleen door een luchtrooster, maar ook doordat de verwarmingscapaciteit wordt uitgedrukt in kubieke meter (lucht). Een echte stralingswarmte-kachel doet dat in vierkante meter, gezien de verwarming van de kamerlucht secundair is.

De warmelucht - tegelkachel is dus een convectiekachel en als dusdanig inderdaad wat beter regelbaar dan de massieve tegelkachel. De regelbaarheid is anderzijds bij massieve speksteenkachels veel beter dan bij de massieve tegelkachels. Daarenboven is de uitwisseling van warmte door een warmte-accumulerende houtkachel met zijn omgeving afhankelijk van de kamertemperatuur. Wanneer de kamertemperatuur stijgt, bijvoorbeeld door veel invallend zonlicht, zal ook de warmte-uitstraling van de kachel verminderen. Het zijn dus de oude massieve tegelkachels die zo traag opwarmden dat ze te weinig regelbaar bleken in de meeste klimaten, waarna ze grotendeels door de warmelucht - tegelkachel werden vervangen. Dat is met massieve speksteenkachels nooit gebeurd : in scandinavische landen waar ze tot de traditie behoren zijn ze nooit vervangen door warmelucht - speksteenkachels. Met speksteen beklede metalen kachels zijn wel populair in landen met een traditie in metalen kachels.

De massieve speksteenkachel bewerkstelligde mee de evolutie van massieve tegelkachel tot warmelucht - tegelkachel omdat de 8 tot 10 maal snellere warmtegeleiding bij speksteen in vergelijk tot kleisteen (chamotte) een accumulatiekachel oplevert die zeer snel uit koude toestand kan opgewarmd worden. Tegelkachel - fabrikanten kozen dan ook massaal voor convectiewarmte toen de massieve speksteenkachels op grote schaal werden geïmporteerd in de landen van herkomst.

Tot vervelens toe wordt op de markt de realiteit geweld aangedaan in een poging de warmelucht - tegelkachel zowel van de voordelen van stralingswarmte als van deze van convectiewarmte te laten genieten. De realiteit is dat hier wel degelijk een keuze moet gemaakt worden. Kiezen voor warme lucht betekent onherroepelijk een minder aangename, een minder gezonde en een minder efficiënte verwarming. En het betekent bijvoorbeeld ook dat een warmelucht - tegelkachel zich niet kan beroepen op het hoge rendement van een massieve speksteen- of tegelkachel. Noch op het gebruiksgemak en de flexibiliteit van slechts 1 tot 3 uur per dag te moeten branden voor 24 uur warmte.

Een warmelucht - tegelkachel is dan ook niet meer dan een dure herinnering aan vroeger.

Kilowatts ?

Er wordt soms gezegd dat massieve speksteenkachels of tegelkachels veel minder kilowatts warmte produceren dan bij warmelucht - tegelkachels. Veelal worden appelen met peren vergeleken, of maw. verschillende soorten tests. Zoals de duitse DIN test, die de warmteproduktie berekent als het verschil tussen de calorische waarde van het verbrande hout en de gemeten verliezen, vooral via de restwarmte van de rookgassen. Of ook nog tests overeenkomstig de Europese Norm EN13240, die de output berekent aan de hand van de gemiddelde gemeten oppervlakte-temperatuur.

Overeenkomstig de DIN-tests produceren massieve speksteenkachels van 2 tot 3 Ton 10 tot 15 KW, net als tegelkachels. Tests overeenkomstig de EN norm geven veelal lagere waarden, maar ze weerspiegelen evenwel beter de realiteit voor echte stralingswarmte-bronnen. Maar dat betekent meteen ook dat de gemeten stralingswarmte-kilowatts niet te vergelijken zijn met de in de DIN test gemeten convectiewarmte-kilowatts. Stralingswarmte-kilowatts verwarmen veel efficiënter dan warme-lucht kilowatts. Dit vooral door de direkte inwerking op het lichaam en door de lagere warmte-verliezen via ventilatie en tegenaan het plafond. Warme lucht stijgt nu eenmaal, stralingswarmte niet.

Het vergelijken van kilowatts tussen stralings- en convectietoestellen is dus onzin. Waar het allemaal om gaat is wat voor ruimte of oppervlakte een toestel warm kan houden. Als warmelucht - tegelkachels meer kilowatts nodig te hebben om eenzelfde ruimte warm te houden, betekent dat dus ook meer brandstofverbruik ! Aan de konsument de keuze...

 

www.tegelkachel.be

Kiezen tussen speksteen of kleisteen - De massieve tegelkachels - De warmelucht - tegelkachel
www.speksteenkachel.be

Homepage tegelkachel.be brochures verdelers

 

 

 

 

 

 

 

Tulikivi - Dan Skan - Alpina - Altech - speksteen - Ecostone - Mondex - Big Green Egg - Logmatic - Open haarden - Allesbranders - Kachel - Haard - Open haard - Schouw - Houtkachel - Gaskachel - Haarden - Tegelkachel - Schouwen - Tegelkachels - Radiator - Openhaarden - Openhaard - Saunakachel - Allesbrander - Speksteenkachel -- gaskachels - houtkachels - speksteenkachels - kachels - electrische verwarming - saunakachels - barbecue - houtklover - Pelletkachel - Pelletkachels -- Houtpellets - Tulikivi speksteenkachels